[email protected]

+420 602 118 299

Údržba

Stejně jako každý kotel, potřebuje i náš hořák pravidelnou údržbu.

Každý týden

 • Kontrola čistoty špičky a vírníku horáku.
 • Kontroly čistoty hořákové trubky.
 • Po vyčištění vírníku zkontrolovat nastavení zapalovacích elektrod (nesmí jiskřit na kostru - kontrola snížením startovní teploty).
 • Odkalení předehřívací nádobky hořáku.

Jednou za měsíc

 • Vyčištění filtru čerpadla.
 • Vyčištění hlavního plnoprůtokového filtru.
 • Odkalení provozní nádrže.
 • Vyčištění předehřívací nádobky, predevším topného tělesa (nezapojovat hořák do proudu, není-li topné teleso zaplaveno olejem!)

Jednou za rok

 • Vyčištění vlastního kotle (teplovodního či teplovzdušného) od popela.
 • Důkladné vyčištění celého horáku a jeho příslušenství.
 • Kontrola těsnosti a čistoty palivové cesty horáku (kontrola O kroužku trysky hořáku).

Čištění trysky (dle potřeby)

 • Demontáž trysky z tryskového držáku (klíče 16 a 19), rozšroubování trysky na 3 díly, které samostatně vyčistíte.
 • Rozšroubování a sešroubování trysky provádíme POUZE ve svislé poloze špičkou vzhůru!
 • Zpětná montáž (klíče 16 a 19) do držáku.